Abstrakt natur.

Född 1955 i Gävle, växte upp i Mariestad och sedan 1984 bosatt i Tidaholm. Är självlärd, men gick på Hellidens Folkhögskolas Konsthantverks-linje och Litografiska Akademin, där jag också var assistent ett par år. Merdlem i Grafiska Sällskapet samt Kulturarbetarcentrum (KAC) i Skövde. Under 90-talet fram till 2010 jobbade jag mest med akvarell och stenlitografi. Efter ett uppehåll började jag igen 2017. Nu jobbar jag med tuschteckningar, färg-och svartvita, collage, papercut, montage och fotografi. Jag arbetar också med olika figurer som ofta har sitt ursprung i antika skulpturer, med mer eller mindre abstrakta inslag och färger. Jag kallar mina nyare bilder för Abstrakt natur, som har sitt ursprung i naturens liv och former, enkla små saker man oftast inte lägger märke till. Löv,växter, blommor, insekter m.m. som jag förstorar, kombinerar och ger ett nytt liv och uttryck, ofta i serier med variationer.


Abstrakt nature.

Born 1955, started my artistic endevour about 1985. I am self-tought but had attended artschool and The Lithographic Academy in Sweden where I also worked as an assistent a couple of years. During the 90:s to 2010 I mainly worked with graphics and watercolour. Noe I work with inkdrawings, collage, papercut, montage and photography. I call my work Abstract Nature that has its origin in the form and shapes, small things that is often overlooked. Leafs, plants, flowers, insects and more that I change, enhance and combine and gives new life, often in series with variations.All rights reserved. Copyright Tom Johansson.